Ý nghĩa "Mã đáo thành công"

     Là món quà ý nghĩa thường được mừng tặng trong các dịp như là khia trương, quà biếu sếp, mừng tân gia, quà đối tác kinh doanh, quà sự kiện, khởi công... mang ý nghĩa may mắn, thành công...

     Ngựa là biểu tượng của sự mau chóng và thành đạt, ngựa là hình ảnh của sự trung thành kiên nhẫn, sự may mắn mang tài lợi.

     Bày ngựa tám con (MDTC) ngựa phi nước đại gió mịt mù. Ngựa phi trong gió cũng có ý nghĩa ngựa đó là khỏe mạnh, đem lại sự nhanh nhạy trong kinh doanh tăng tiến về tiền tài, khiến những công việc đã định ra nhanh chóng hoành thành hơn dự kiến, đặt keets quả cao hơn mong muốn, dùng cho những người hay đi xa, chuyến đi thành công tốt đẹp. Trong đầu tư kinh doanh nó mang lại lợi lộc cho chủ nhân. Ngựa đã mang nguyên khí thổ là nguyên khí của cụm 8 lên rất mạnh, nó hỗ trợ cho phong thủy nhà, văn phòng, cửa hàng rất hiệu quả.

Chia sẻ:

Hỗ trợ Trực tuyến tranh đá Hà Nội